Moeilijke dossiers

Je hebt een eigendom, jouw bank doet moeilijk en je wil je woning behouden?

Helaas mogen wij van de wetgever voor het centraliseren van leningen en voor het ‘oplossen van moeilijke dossiers’ geen reclame maken. Wij schikken ons naar de wet en maken hiervoor dan ook geen reclame. De wetgever heeft (terecht) schrik dat je in een kredietspiraal zou terecht komen, als je zelf het roer niet omgooit en je levenswijze en je uitgavenpatroon niet aanpast aan je inkomsten.

Maar je wilt je huis of appartement behouden en een inspanning doen om je financiële toestand terug op punt te zetten om zo met een propere lei te starten?

Dan kan geen enkele wet ons verbieden om je uitleg te geven en om te helpen om een degelijke oplossing te zoeken. In deze crisistijd kan iedereen getroffen worden door ziekte, werkloosheid, problemen of tegenslag.

In sommige gevallen kan een goed doordachte sanering, een herschikking, een herfinanciering of een spreiding van jouw lopende betalingen op langere termijn voor jou een oplossing zijn om je woning te behouden.

Metrofinance luistert, informeert, steunt en coacht je. Wij zoeken voor jou, na een grondige kredietwaardigheidsbeoordeling, de meest passende oplossing op jouw maat. Wij discrimineren niet op leeftijd.

Dat jouw belang voor ons centraal staat, lees je eerst op:

Laat ons jou helpen

Door meer dan 30 jaar ervaring als kredietmakelaar, hebben wij een gekende én goede naam in de sector. Wij gaan op zoek naar de maatschappij die het best bij jou past om je kredietaanvraag te doen slagen.