Online Lening Aanvragen

Metro Finance.be

bvba
Kredietraadgevers sinds 1970

Frankrijklei 16
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 227 38 37
Fax: +32 (0)3 227 38 36
info@metrofinance.be

Ondernemingsnummer Antwerpen 0849 849 563

Let op,

geld lenen

kost ook

geld!


Hypotheken

Eén van de gewichtigste beslissingen die een mens neemt in zijn leven, is het bouwen van een eigen woning, de aankoop ervan of  het kopen van een appartement van zijn dromen.

Metro Finance.be is de hypotheekspecialist van Vlaanderen !

 

 

 

Kopen is nu nog altijd goedkoper dan huren !

 

Metro Finance.be regelt alles ! 

 

 

 

Een eigen huis kopen vergt inspanningen die vroeger enkel maniakale spaarders konden realiseren !

Wij zorgen ervoor dat ècht werkende mensen, vandaag ook het huis van hun dromen kunnen aanschaffen.

 

Door de lage rente is het nu ook voordeling om  uw huidige hypotheeklening

te laten overnemen door een goedkopere !  

Laat Metro Finance.be bvba de berekening maken.

 

Metro Finance.be coacht u, begeleidt u en geeft deskundig

advies !  

Met Metro Finance.be zit u op de snelweg naar hét woonkrediet dat perfect bij u past.

Sommigen maken van een hypotheeklening iets ingewikkeld, maar eigenlijk is het een lening als een andere.

U leent een som geld en u geeft daarvoor uw huis of appartement in borg en u betaalt iedere maand een vooraf overeengekomen bedrag. Betaalt u niet, dan doet de bank loonbeslag en heeft ze het recht uw huis of appartement te verkopen om zo haar geleend geld terug te krijgen.

U kan lenen met verschillende formules

 • Met een vaste rente en een maandelijkse kapitaalsaflossing
 • Met een variabele rente en een maandelijkse kapitaalsaflossing
 • Met enkel rente en met enkel een kapitaalsaflossing op het einde van de lening
 • Met onze “accordeonformule” waarbij de maandelijkse afbetaling de hele duur van de lening vast blijft, terwijl de duurtijd van de lening stijgt (of daalt) in functie van de evolutie van de rente.
 • Met onze unieke formule “steen voor steen”. De ideale oplossing voor jonge gezinnen want u betaalt de eerste jaren fors minder!

Metro Finance.be coacht u en geeft u deskundig en betrouwbaar advies

We zijn allemaal met een baksteen in onze maag geboren, maar een huis bouwen of kopen doen we niet elke dag. Helaas hebben we ook niet allemaal blauw bloed, een rijke oom of pakken geld liggen.

Om onze wensdroom te realiseren, moet er geld op tafel komen.

Het afsluiten van een hypotheeklening, ook hypothecair krediet of woonkrediet genoemd, is dus waarschijnlijk de enige manier om de droom om eigenaar te worden te realiseren.

Het afsluiten van een gepaste hypotheek  is dus heel belangrijk omdat zo’n woonkrediet immers over een zeer lange termijn loopt en omdat er een grote som geld mee gemoeid is.

Daarbij lijkt het aantal mogelijke woonleningen onbeperkt.

Onze ouders leenden op een duurtijd van 15 of 20 jaar. Nu zijn looptijden van 25 en 30 jaar zeer courant. 

 

Het is nu het moment om te kopen!

Een woning kopen of een lening afsluiten voor de aankoop van een woonst, is vooral een kwestie van vertrouwen hebben in de toekomst. De conjuncturele onzekerheden en de twijfel over de werkgelegenheid hebben een averechts effect op de huidige prijzen van de huizenmarkt. Daarom is het nu het moment dat men de moed moet opbrengen om een huis of knus appartement te kopen. Want nu zijn er koopjes te doen.

Eigenaar worden heeft veel voordelen.

Wat u nu betaalt aan uw maandelijkse huur valt weg en met het betalen van uw mensualiteiten (dat is het geleerd woord voor maandelijkse afkorting) bouwt u een eigen vermogen op.

Eigenaar worden, is een goede investering. Zeker omdat u na de afbetalingsperiode niets meer moet betalen! Als u op pensioen gaat, hoeft u dus geen “huishuur of pacht” meer te betalen.

Bovendien zijn er ook nog een aantal fiscale voordelen verbonden aan uw hypothecair krediet, want u mag uw maandelijkse betalingen (gedeeltelijk) inbrengen in uw belastingen.

Metro Finance.be helpt u bij het zoeken naar de meest interessante formule voor uw hypothecair krediet en geeft u een correct advies, gratis en vrijblijvend.

Want u zal wel even schrikken van de verschillende kredietvormen waaruit u kan kiezen. Welke formule beantwoordt het best aan uw behoeften? Daarbij komt dat elke bank zijn eigen voorwaarden en zijn eigen goedkeuringsbeleid heeft.

Er zijn weinigen die wijs geraken uit de verschillende kredietformules en het is dan ook vaak onbegonnen werk om zelf alles uit te zoeken. Want zowel het gekozen woonkrediet als de fiscale besparingen die u ermee doet, kunnen voor een periode van vele jaren, een groot verschil maken voor uw budget. Om dan nog niet over de schuldsaldoverzekering te spreken die vaak bij sommigen "extra" duur uitkomt.

Met het flexibele woonkrediet van Metro Finance.be en een slimme schuldsaldoverzekering, zijn er geen onaangename verrassingen.

U staat er niet alleen voor !

De gepaste hypotheekformule vinden, is bij Metro Finance.be “haute couture” werk.

Metro Finance.be werkt met een vijftiental verschillende banken en kredietmaatschappijen.

Uw woonkrediet wordt op uw maat en op die van uw partner geschreven.

 • Eerst luisteren we naar u.
 • Metro Finance.be bekijkt met u uw eigen persoonlijke situatie en houdt vanzelfsprekend rekening met uw financiële situatie en uw gezinstoestand. Bent u alleen of gehuwd of samenwonend?
 • Welke zijn uw maandelijkse vaste inkomsten, hoeveel huur betaalt u nu?
 • Wat kunnen jullie missen?
 • Welke afbetaling kan je aan?
 • Ook het geleend bedrag moet hoog genoeg zijn om de aankoop, maar ook om de eventuele verbouwingswerken te kunnen betalen en dat zonder dat uw maandelijks budget in gevaar komt!

Naar u luisteren is onze kracht.

Alleen op die manier kunnen we een krediet op maat uitstippelen. Want het afsluiten van een goed woonkrediet is een belangrijke en doordachte beslissing.

Metro Finance.be coacht u, totaal onafhankelijk en gratis.

Alleen zo zal u het meest voordelig en passend krediet vinden.

Via onze computermodellen vergelijken we in alle onafhankelijkheid, kritisch en deskundig, het leningsaanbod van bijna alle banken en financiële instellingen.  Ook de addertjes onder het gras worden nauwkeurig geanalyseerd.  Zo bent u zeker dat uw hypotheeklening zonder twijfel voor u de beste is.

De laagste rentevoet is niet altijd ook de beste koop.  

Metro Finance.be vergelijkt voor u de verschillende tarieven, want dat is niet zo simpel en je moet het volledig kostenplaatje bekijken met inbegrip van de schuldsaldoverzekering en de bijkomende kosten die de bank nog aanrekent en de extra verplichtingen.

De mensualiteit voor een krediet van 100.000 euro met een duurtijd van 25 jaar aan 5% bedraagt: 578,20 euro.

De mensualiteit met een rente van 4,75% met een duurtijd van 25 jaar, is 564.35 euro. Dat is slechts een verschil van 13,85 euro per maand en dat maakt 166,20 euro verschil per jaar.

Normaal gezien laat je uw woonlening dekken door een schuldsaldoverzekering.

In vergelijking met verschillende grote banken, die reclame maken voor goedkope hypotheken bedraagt het verschil met “de slimme schuldsaldoverzekering van Metro Finance” vaak meer dan 40 % en dan spreken we van een jaarpremie, wat betekent dat Metro Finance.be gemakkelijk 500 euro per jaar goedkoper is!

Metro Finance biedt u de goedkoopste schuldsaldoverzekering van België, omdat wij de hypotheekspecialist zijn van Vlaanderen.

Bij Metro Finance.be krijgt u gratis :

 • Financiële en budgetanalyse, hoeveel kunt u lenen, welke looptijd en van welke premies kan u genieten
 • Als onafhankelijk kredietraadgever werken wij samen met vijftien verschillende banken en kredietmaatschappijen
 • de beste rentevoet, afgestemd op uw persoonlijke situatie
 • Vraag naar onze succesformule: “steen voor steen” een lening waarbij u in ‘t begin weinig moet afbetalen en als de kwade jaren voorbij zijn, iets meer
 • Lenen tot 120% van de aankoopprijs van een woning + eventuele verbouwingskosten
 • Mogelijkheid om de notariskosten te lenen
 • Ruime afbetalingsmogelijkheden met looptijden tot 40 jaar
 • Sociale leningen in een uitgebreid gamma financiële instellingen
 • Fiscaal advies met de berekening van uw belastingsvoordeel
 • Herfinanciering van bestaande hypotheek aan goedkopere intrestvoet
 • Door onze onafhankelijkheid hebt u geen bankverplichtingen, u blijft bij uw eigen bank
 • Door zijn lange ervaring is Metro Finance.be ook een specialist geworden in echtscheidingdossiers en het wederinkopen van het eigendom
 • Gepensioneerden en alleenstaande eigenaars vragen naar onze "opeethypotheek" een unieke formule om van elke dag een zondag te maken.

Hoe ga ik te werk als ik bij Metro Finance.be een hypotheeklening wil afsluiten?

Vul het infoformulier in en vermeldt welke formule uw voorkeur heeft.

Van zodra uw vraag binnen is, wordt deze geregistreerd en krijgt u een creditmanager toegewezen die u in de volledige loop van uw vraag zal coachen en volgen.

Uw coach neemt met u contact, hetzij per e-mail, hetzij per telefoon, om zich voor te stellen en u bij te staan bij alle toekomstige stappen. Hij zal u zeggen welke documenten u moet voorleggen en maakt een eerste voorstel met alle informatie over de door u gekozen hypotheeklening (rentevoet, formule enz.).

Daarna bespreekt hij samen met u dit voorstel en luistert naar uw wensen en past het voorstel aan en zorgt voor een schatting van het pand.

Dan volgt er een bespreking op kantoor, wordt er voor u een “haute couture” voorstel gemaakt en verder volledig gefinaliseerd naar uw wensen.

Tevens bespreken we het fiscale luik van uw woonkrediet en van de schuldsaldoverzekering (ssv). Want voor je ssv kan je kiezen uit drie fiscale stelsels! Wij zoeken uit welk voor u het meest optimale is.

Als u volledig tevreden bent, tekent u het aanbod.

Daarna kiest u een notaris en maakt u een afspraak om de verkoopakte te verlijden.

ONZE FORMULES:

Lenen tegen een vaste rente.

Met een woonkrediet aan een vaste rentevoet bent u zeker dat uw maandelijkse aflossing voor de hele looptijd van uw lening vast en onveranderd blijft. Met een vaste rentevoet bent u ook beschermd tegen elke eventuele renteverhoging die tijdens de looptijd van uw lening op de financiële markten wordt doorgevoerd. Met dit soort van lening bent u in staat om uw uitgaven accuraat te budgetteren aangezien u vooraf het maandelijks te betalen bedrag van uw lening kent.

Het nadeel van een lening tegen een vaste rente is dat uw maandelijkse aflossing ongewijzigd blijft zelfs indien tijdens de looptijd van uw lening de rente verlaagt. Hoewel er toch een middel is om hiervan te genieten, maar dat leggen we u onder vier ogen uit.

Voordelen Nadelen
Vaste maandelijkse aflossing De basisrentevoet ligt iets hoger
U bent beschermd tegen rentestijgingen Geen enkele renteverlaging indien de marktrente daalt


Lenen met een variabele rentevoet

Het is simpel: als de rente stijgt, stijgt ook het bedrag van uw maandelijkse afbetaling.

Indien de rente op de financiële markten daalt, daalt ook het bedrag van uw maandelijkse afbetaling.

Naargelang de formule die u kiest, gebeurt deze renteaanpassing jaarlijks, om de drie jaar of om de vijf jaar.

Metro Finance.be heeft ook een formule met een variabele rente die toch 10 en 20 jaar vast blijft. We hebben formules waarbij de rente maar maximum 2 of 5 % kan stijgen met een ingebouwd maximum per jaar. De maximale stijgingen liggen daarbij vast wat voor u een groot voordeel is.

Een hypotheeklening tegen een variabele rente biedt u de mogelijkheid een minder hoge beginrente te betalen dan bij een vaste hypotheeklening.

Voordelen Nadelen
U krijgt een renteverlaging indien de marktrente daalt Indien de marktrente stijgt, stijgt het bedrag van uw maandelijkse afbetaling
De beginrente is minder hoog Variabele maandelijkse afbetaling

 

Semi-variabele rentevoet
10/5/5 (+5%-5%)
 • maximum looptijd krediet 25 jaar
 • uw rentevoet blijft vast gedurende de eerste 10 of 15 jaar
 • nadien wordt de rente om de 5 jaar aangepast binnen een vooraf bepaalde marge van 5% of 2%. Dit betekent dat uw rentevoet maximaal 5% of 2% kan dalen of kan stijgen ten opzichte van uw oorspronkelijk tarief
10/5/5 (+2%-2%)
15/5 (+5%-5%)
20/5/5
(+2% onbep. daling)
 • looptijd van het krediet 20 tot 30 jaar - uw rentevoet blijft gedurende de eerste 20 jaar vast - nadien wordt uw rentevoet elke 5 jaar aangepast. Uw rentevoet kan maximaal 2% stijgen en kan onbeperkt dalen ten opzichte van uw oorspronkelijke tarief
Variabele rentevoet
1/1/1 (+3%-3%)
 • maximum looptijd krediet 30 jaar
 • uw rentevoet blijft gedurende het eerste jaar vast
 • de rentevoet zal bij de eerste aanpassing maximum met 1% kunnen stijgen, bij de tweede met maximum 2%
 • nadien wordt uw rentevoet elk jaar aangepast binnen een vooraf bepaalde marge van 3%
5/5/5 (+5%-5%)
 • maximum looptijd krediet 25 jaar
 • uw rentevoet blijft gedurende de eerste 5 jaar vast
 • nadien wordt uw rentevoet elke 5 jaar aangepast binnen een vooraf bepaalde marge van 5%
5/5/5 (+2%-2%)
 • maximum looptijd krediet 20 jaar
 • uw rentevoet blijft gedurende de eerste 5 jaar vast
 • nadien wordt uw rentevoet elke 5 jaar aangepast binnen een vooraf bepaalde marge van 2%
5/5/5
(+2%-2%) Comfort
 • looptijd van het krediet tot 30 jaar
 • de eerste 5 jaar betaalt u uitsluitend intresten
 • uw rentevoet blijft vast gedurende de eerste 5 jaar en wordt nadien elke 5 jaar aangepast binnen een marge van 2%.
Light Start
20/5/5
(+2% onbep. daling)
 • looptijd van het krediet 20 tot 30 jaar
 • het eerste jaar betaalt u uitsluitend intresten
 • uw rentevoet blijft gedurende de eerste 20 jaar vast
 • nadien wordt uw rentevoet elke 5 jaar aangepast. Uw rentevoet kan maximaal 2% stijgen en kan onbeperkt dalen ten opzichte van uw oorspronkelijke tarief
 

Onderstaande rentevoeten zijn enkel ter informatie. De rentevoeten die wij weergeven wijzigen regelmatig en worden zo accuraat mogelijk bijgewerkt. Deze rentevoeten zijn gebaseerd op een leenbedrag kleiner of gelijk aan 60% van de GVW.
Deze rentevoeten zijn indicatief en  kunnen schommelen en kunnen dagelijks wijzigen.

Looptijd Jaarlijkse rente Maandelijkse terugbetaling per geleende schijf van 10.000 EUR
Jaarlijkse vaste rentevoet
10 jaar 4,18% 101,77 euro
15 jaar 4,49% 75,99 euro
20 jaar 4,68% 63,71 euro
25 jaar 4,77% 56,55 euro
30 jaar 5,34% 55,03 euro
Jaarlijkse variabele rentevoet
Jaarlijks variabel: 1 + 1
10 jaar 2,82% 95,61 euro
15 jaar 2,82% 68,07 euro
20 jaar 2,82% 54,43 euro
25 jaar 2,82% 46,35 euro
30 jaar 2,82% 41,13 euro
Driejaarlijks variabel: 3 + 3
10 jaar 3,26% 97,50 euro
15 jaar 3,26% 70,04 euro
20 jaar 3,26% 56,53 euro
25 jaar 3,26% 48,53 euro
Vijfjaarlijks variabel: 5 + 5
10 jaar 3,63% 99,22 euro
15 jaar 3,63% 71,84 euro
20 jaar 3,63% 58,36 euro
25 jaar 3,63% 50,50 euro
Vast gedurende 10 jaar en vervolgens variabel om de vijf jaar: 10 + 5 + 5
15 jaar 4,19% 74,53 euro
20 jaar 4,19% 61,24 euro
25 jaar 4,19% 53,51 euro
Vast gedurende 15 jaar en vervolgens variabel om de vijf jaar: 15 + 5 + 5
20 jaar 4,53% 55,24 euro

 

Kies voor onze unieke formule “Steen voor steen”

Met de formule “steen voor steen” kan de kredietnemer de maandelijkse aflossingen van zijn lening gedurende de eerste 10 jaar verminderen.

Deze formule is speciaal uitgewerkt om gemakkelijker een eigendom te kunnen verwerven en is speciaal bedoeld voor jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan.

De maandelijkse aflossingen zijn laag gedurende de eerste tien jaar.

U begint met een lage afbetaling en de afbetalingen worden om het jaar of om de twee jaar (naar keuze) aangepast en worden telkens licht hoger.

Het eerste jaar betaalt u dus per maand minder dan het derde jaar en het vijfde jaar betaalt u weer meer dan het derde jaar enz. De afbetalingen gaan dus mee op het tempo van uw beroepsinkomen omdat we ervan uitgaan dat u (jullie) steeds meer zullen verdienen.

Slimme tips

 • De variabele rentevoeten liggen ongeveer 1,5 procent lager dan de vaste rente. Zo’n verschil pleit in het voordeel van semi-variabele rentevoeten (herzienbaar na 10, 5 en 2 jaar) De maximale stijgingen liggen daarbij vast. Daardoor kan u perfect bepalen wat de lening zal kosten op het ogenblik dat de rente opnieuw gaat stijgen.
 • Ook de jaarlijks herzienbare ‘accordeonkredieten’ zijn interessant. De maandelijkse afbetaling blijft de hele duur van de lening ongewijzigd, maar de duurtijd van de lening stijgt (of daalt) in functie van de evolutie van de rente. Best neem je dan een  duurtijd niet langer dan 30 jaar en liefst ook niet langer dan 25 jaar.
 • De duurtijd is een bepalende factor, ongeacht de aard van de lening. Vermijd te lange duurtijden, want het onmiddellijke voordeel van lagere maandelijkse afbetalingen vertaalt zich op langere termijn in veel te hoge kosten en een te grote totale leningslast.
 • Pas op met het vergelijken van tarieven! Het verschil tussen 4,5 % en 5 % is niet veel. Groter is het verschil tussen de schuldsaldoverzekering die u zal betalen bij Metro Finance.be en bij de concurrentie.

De "slimme schuldsaldoverzekering"  is zonder twijfel de goedkoopste schuldsaldoverzekering van België !

Herman Van de Vijver

Vaste maandelijkse aflossing De basisrentevoet ligt iets hoger