Online Lening Aanvragen

Metro Finance.be

bvba
Kredietraadgevers sinds 1970

Frankrijklei 16
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 227 38 37
Fax: +32 (0)3 227 38 36
info@metrofinance.be

Ondernemingsnummer Antwerpen 0849 849 563

Let op,

geld lenen

kost ook

geld!


Terug

Zijn er nog verborgen kosten? Moeten wij een verzekering nemen?

Antwoord

Neen. U hebt aan Metro Finance nooit kosten te betalen. Het aanrekenen of vragen van kosten is trouwens totaal verboden door de wet. De kredieten en de tarieven die wij u aanbieden zijn zoals wij ze adverteren.
Wij verplichten u nooit om een verzekering af te sluiten. Wij sluiten een verzekering af als u ons erom vraagt. Wij zoeken voor u zelfs de goedkoopste premie. U kan zich verzekeren tegen overlijden, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.


Een goede raad: LAAT U NIET BEETNEMEN en weiger elke lening met een verplicht opgelegde (vaak dure) verzekering.

Denk er aan: er zwemmen veel haaien voor de kust !