Online Lening Aanvragen

Metro Finance.be

bvba
Kredietraadgevers sinds 1970

Frankrijklei 16
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 227 38 37
Fax: +32 (0)3 227 38 36
info@metrofinance.be

Ondernemingsnummer Antwerpen 0849 849 563

Let op,

geld lenen

kost ook

geld!


Terug

Ik heb elders nog leningen lopen. Kunt u deze overnemen?

Antwoord

Alleen in het ganzen spel geraak je niet meer uit de put !

De wetgever verbiedt elke financiële instelling om reclame te maken voor centralisaties.

Metro Finance maakt dus voor het samenvoegen van leningen dan ook geen reclame.

Toch heeft de wetgever het samenvoegen van leningen NIET verboden.

Helpen en raad geven, is ook niet verboden. Wij zijn ervoor om te helpen en om raad te geven.

Bel ons op: 03/227.38.37.                                                                                                                                 

Sommige actiegroepen beschuldigen de financiële wereld ervan al te gemakkelijk kredieten te geven. Volgens anderen zijn de banken dan weer veel te streng in het toekennen van leningen (zelfs voor woningen) en vragen ze te veel waarborgen. De waarheid zal zoals steeds ergens in het midden liggen.

De economische- en kredietcrisis wegen zwaar op het budget van vele mensen. Steeds meer en meer gezinnen geraken in moeilijkheden en zoeken hun heil in een nieuwe lening. Dat is niet altijd dé oplossing want dit kan tot situaties leiden, waarbij een extra lening in combinatie met de huishuur en een geboekte vakantie en onvoorziene kosten ervoor zorgt dat men in betalingsmoeilijkheden geraakt. Want, let op, lenen kost geld! Op het geld dat je leent betaal je intrest. Veel meer dan je op een spaarboekje of een kasbon krijgt.

Daarbij mag je niet uit het oog verliezen dat hoe langer uw lening loopt, hoe hoger uw totale leninglast zal zijn.

Voor een lening op 120 maanden betaal je dus meer dan voor een lening op 84 maanden

Voor een lening op 84 maanden betaal je meer dan voor een lening op 60 maanden

Dus spreiden heeft voordelen, maar ook nadelen!

Een loa van : 25.000 euro kost op 120 maanden : 375,86 euro = in totaal betaalt u : 45.103,20 euro
Een loa van : 25.000 euro kost op 84 maanden :   457,17 euro = in totaal betaalt u : 38.402,28 euro
Een loa van : 25.000 euro kost op 60 maanden :   571,06 euro = in totaal betaalt u : 34.263,60 euro
Op ons tarievenblad komt dat duidelijk tot uiting. 

Toch bestaan er situaties waarin een oplossing op langere termijn zich opdringt.

Omdat ik al 40 jaar bemiddel voor kredieten heb ik veel ervaring. Ik heb veel “gezien” in al die jaren. Ik ben al veel “kredietknoeiers in plaats van kredietmakelaars” tegengekomen die de mensen nog meer in de put helpen, ik heb veel mensen met financiële miserie gezien, maar ik heb ook in het verleden veel mensen gelukkig kunnen maken.

Ik bekijk uw probleem door een menselijke bril en zal u ook zeggen wat u fout doet in uw budgetplanning. Ik zal het u zeggen als u “een gat in uw hand hebt” of "koopziek" bent.  Ik zal u uitleggen hoe je uw financieel leven moet oriënteren. Wij geven dus graag financiële begeleiding door de beginselen van budgetbeheer bij te brengen en wij zullen u altijd waarschuwen voor de mogelijke gevolgen wanneer u in gebreke zou blijven inzake afbetalingen.

In alle gevallen helpen wij onze klanten om die oplossingen te vinden welke het best aan hun behoeften beantwoorden.

Wil je informatie over financiële zaken? Steek gerust je licht op bij Metro Finance die je eerlijk raad geeft. Bel ons op: 03.227.38.40

Als u terug op het rechte financiële pad wil komen, dan wil Metro Finance u daar ook graag bij helpen met raad en daad.

Maar alleen kan Metro Finance dat niet, u moet mee willen en het roer radicaal willen omgooien en van koers willen veranderen. Want iemand die het hoofd niet kan bieden aan zijn schulden zal ik helaas nooit helpen. 

Want een budget beheren, is het geld dat je ontvangt zo goed mogelijk gebruiken en niet verspillen. Schrijf eens dagelijks al je inkomsten en uitgaven op in een notitieboekje of maak een excelbestand in je computer en tik daar alles in. Op die manier krijg je een volledig beeld van je huishoudbudget. Kijk wat je over hebt en zet wat aan de kant.

Zo vermijd je dat je zonder geld zit wanneer je het dringend nodig hebt. Dat is helaas geen eenvoudige oefening, zeker als je soms over weinig inkomen beschikt omdat je tijdelijk werkloos bent, ontslagen werd, ziek bent of extra kosten hebt. Daarom is het van groot belang dat je met uw geld – als het goed gaat - nauwgezet en zuinig omgaat.

Geld aan de kant zetten als het goed gaat ! Zo vermijd je een reeds moeilijke periode te verergeren met soms onnodige schulden. Je budget doeltreffend beheren, is er eerst en vooral voor zorgen dat het in evenwicht is of  met andere woorden, er steeds voor te zorgen dat je uitgaven niet groter zijn dan de inkomsten. Het is zeer belangrijk spaargeld te voorzien voor onvoorziene uitgaven, die vaak doorslaggevend negatief zijn.

U bent niet alleen. 

Uit het jaaroverzicht van de Centrale voor kredieten aan particulieren bleek dat het aantal kredietnemers met betalingsachterstand in 2009 weeral steeg met ruim 3,5 procent.(Belga)

Er zitten thans 356.611 personen in financiële moeilijkheden en het aantal kredietcontracten met een betalingsachterstand steeg tot 511.628! Dat betekent dat het totale achterstallige bedrag steeg tot 2,16 miljard euro wat 16,1 procent hoger is dan het jaar ervoor.

Denk dus niet dat u de enige bent die het al eens moeilijk heeft. 

In de loop van 2009 werden er ruim 1,4 miljoen nieuwe kredietovereenkomsten afgesloten ! In het laatste kwartaal van 2009 werden er zelfs 10,6 procent meer leningen op afbetaling en zelfs 38,6 procent meer hypothecaire kredieten geregistreerd dan in dezelfde periode van 2008.

Dus lenen blijft de normaalste zaak van de wereld!

Zorg alleen dat je niet bij de groep van de "slechte betalers" terecht komt. Dit kan je vermijden door altijd correct te betalen en door niet te veel te lenen. 

Wil je informatie over financiële zaken? Steek gerust je licht op bij Metro Finance die je eerlijk raad geeft. Bel mij op 03.227.38.40

Herman Van de Vijver