Online Lening Aanvragen

Metro Finance.be

bvba
Kredietraadgevers sinds 1970

Frankrijklei 16
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 227 38 37
Fax: +32 (0)3 227 38 36
info@metrofinance.be

Ondernemingsnummer Antwerpen 0849 849 563

Let op,

geld lenen

kost ook

geld!


Terug

Kan iedereen bij Metro Finance lenen?

Antwoord

Lenen mag niet lichtzinnig gebeuren en moet erop gericht zijn uw toestand te verbeteren. Wij streven naar kwaliteit en een prima service voor al onze klanten.
Er gelden daarom enkele vaste regels waar niet van afgeweken kan worden.
Iedereen die een vast inkomen heeft, tussen de 18 en 70 jaar is, in België woont en geen negatieve meldingen heeft bij de NBB, op een eerlijke manier het aanvraagformulier invult en correct al zijn betalingsverplichtingen opgeeft en voldoende afbetalingscapaciteit heeft, kan in principe een lening op afbetaling krijgen.
U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen, maar om u goed van dienst te kunnen zijn, verwachten wij dat u -in uw eigen belang - ons in elk geval juiste gegevens verstrekt en geen kredieten of afbetalingen vergeet op te geven.