Online Lening Aanvragen

Metro Finance.be

bvba
Kredietraadgevers sinds 1970

Frankrijklei 16
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 227 38 37
Fax: +32 (0)3 227 38 36
info@metrofinance.be

Ondernemingsnummer Antwerpen 0849 849 563

Let op,

geld lenen

kost ook

geld!


Terug

Gaat het snel?

Antwoord

"Snel is niet altijd wel"

Zegt het Chinees spreekwoord.
Metro Finance werkt vlot en efficiënt.

Doordat Metro Finance alle mogelijkheden van het internet optimaal benut, kunnen wij u zodoende gemak, snelheid en voordeel bieden. Want het hele proces vanaf het aanvragen tot en met het uitprinten van het contract gaat geheel automatisch.

Wanneer echter door de automatische acceptatie de lening om de één of andere reden zou geweigerd worden, verschijnt er op ons scherm een link, zodat wij uw aanvraag persoonlijk zullen beoordelen. Een weigering kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat het kredietbedrag (te samen met elders verzwegen lopende verplichtingen) boven het maximale toegestane beoordelingsbedrag komt of er zijn onduidelijkheden over de door u ingevoerde gegevens, of er ontbreken nog bijkomende inlichtingen.

Onze kredietspecialist zal u dan onverwijld contacteren, mensen helpen is immers onze specialiteit.