Online Lening Aanvragen

Metro Finance.be

bvba
Kredietraadgevers sinds 1970

Frankrijklei 16
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 227 38 37
Fax: +32 (0)3 227 38 36
info@metrofinance.be

Ondernemingsnummer Antwerpen 0849 849 563

Let op,

geld lenen

kost ook

geld!


Terug

Wie zijn we?

Antwoord

Metro Finance is een bvba. En werkt als kredietmakelaar. Metro Finance werd in 1995 opgericht door Herman van de Vijver.

Sinds 1970 specialiseerde Herman Van de Vijver zich in de complexe materie van de diverse kredietvormen. Als stichter en algemeen directeur van Antwerp Finance Cy (van 1976 tot 1998) en van AFC Verzekeringen en van Belkrevi en Metro Finance stelde hij zijn kennis en zijn ervaring ten dienste van meer dan 125.000 tevreden klanten.

Herman Van de Vijver is stichtend lid van de Unie der Kredietmakelaars (UKM) en is met Metro Finance bvba. lid van de Nationale Unie van Kredietmakelaars (NUKM) en ontving in 2004 van NUKM het nukm-kwaliteitslabel.

Hij behoort al meer dan 30 jaar tot één van de belangrijkste en meest gerespecteerde kredietmakelaars van Vlaams België.

Bij het Ministerie van Economische zaken is Metro Finance bvba. als kredietmakelaar ingeschreven onder het nummer 129.608 en bij de Centrale Dienst voor Verzekeringen onder nummer 12562. Het toegekende RPR nummer is : BE 453.940.994
Metro Finance bvba heeft de deontologische code voor de kredietmakelaars uitgaande van de Verenging der Banken onderschreven en tracht zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud ervan. Ook onderschreef hij in 2009 de gedragcode opgesteld door BVK die als doel heeft het in evenwicht brengen van het toekennen van kredieten aan particulieren, de preventie en de strijd tegen een overmatige schuldenberg.

De op deze website getoonde informatie werd door Metro Finance bvba met de grootste zorg samengesteld. Metro Finance is niet aansprakelijk voor toevallige onjuistheden die kunnen voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Aan de gepubliceerde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en/of wijzigingen.